Tillbaka till startsidan

Deveco utför tillsyn i naturreservat

Deveco utför naturbevakning/tillsyn i naturreservaten Agön-Kråkön, Gran, Vitörarna och Notholmen på uppdrag av länsstyrelsen Gävleborg.

Uppdraget innebär att göra reservaten tillgängliga för besökare men också att se till att reservatsreglerna följs av besökarna och att skyddade områden som t ex Tihällan och vattnen runt ön inte besöks, för att skydda sälkolonin där. Uppdraget innebär också att vara besökare behjälplig med information om reservaten.

Agön-Kråköns naturreservat har försetts med skyltning, spänger på stigar, uppröjda stigar, mm för att där lättare kunna ta sig runt i reservatet och njuta av den speciella natur som finns där. Alla stigar underhålls och röjs årligen och vindfällen och andra hinder tas bort.

Mer information om reservaten samt kartor gå till www.lansstyrelsen.se/gavleborg

 

Tydliga skyltar på alla stigar som underhålls

 
Geonät över myrmarker för att minska skador

 
Informationsskyltar och förbudsskyltar underlättar för besökarna.