Hem 

 

Våra tjänster

 

Kontakta oss 

 

Från jordbruk till ekologiskt byggande

Ekosystemen som omger människan är grunden för inriktningen av Deveco's verksamhet. Genom ökad insikt och verklig förståelse om de välfungerande ekosystemen, och de biologiska systemen inom dem, kan människan skapa framtidens samhälle.

I vårt arbete ser vi minskande resurser, en ökande världsbefolkning, hushållning och ändrad livsstil som en utmaning, mer än som problem.

Vi arbetar med att anpassa oss människor och det vi gör till naturens gränser, i stället för att tänja på gränserna.
Det är spännande att utveckla nya metoder för det framtida uthålliga och soldrivna samhälle. Att dagligen ha detta som arbetsområde bidrar ständigt till insikter och nya kunskaper.
Vårt arbete i andra länder ger också den helhetssyn som är nödvändig för att förena god ekonomi med ekologiskt hänsynstagande.

Lite Deveco-historia.....

Deveco bildades som en oberoende konsultfirma 1985 (då med namnet Institutet för Biologiskt Lantbruk som sen ändrades till Institutet för Ekologiskt Lantbruk).
Företaget bildades för att tillgodose det då ökande behovet av konkret rådgivning och utbildning i ekologiskt lantbruk som tog fart i början av 80-talet. Sedan dess arbetar Deveco för en utveckling av ett ekologiskt hållbart samhälle i Sverige och i andra länder.

Basområdet har varit lantbruk och livsmedelsproduktion men perspektiven har vidgats. Verksamheten omfattar idag flera olika områden - alltifrån lantbruk, produktion av undervisningsmaterial, utredningar, gårdsstudier - till ekologiskt byggande och försäljning av miljöanpassade färger och träoljor.

Kurser och föreläsningar är dominerande verksamhetsområden.

 

Deveco arbetar även med ekologiskt byggande där vi ger råd om miljöanpassade byggnadsmaterial.

 

 

Även internationella uppdrag, som här fältvandring i Eritrea

 

Här genomförs ett work-shop i Litauen

 

....och en genomförbarhetsstudie i Zambia